REȚETĂ PENTRU UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS

Moto-ul clubului este expresia întregului care ne unește în tot ceea ce facem:
„UNITATE ÎN DIVINITATE”

Convingerea noastra:
„VIAȚA ÎN IUBIRE ESTE DESĂVÂRȘIRE”

„UNITATE ÎN DIVERSITATE,

UNITATE  ÎN UNICITATE,

UNITATE ÎN DIVINITATE ” 

Cine sunt membrii clubului:

CLUB ONI HOLISTIC INTERNATIONAL, este o reuniune a oamenilor independenți și liberi, care în cadrul unor legături și relații bazate pe iubirea necondiționată și respectând principiile, adevărurile și legile universale, rezolvă toate problemele private, sociale și planetare, asumându-și responsabilitatea asupra rolului de co-creator în creație, creație fiind.

CINE POATE DEVENI MEMBRU AL CLUBULUI ?

Oricine dorește să devină Membru al Clubului și să ne susțină să promovăm împreună Terapiile Holistice și Metafizice printr-un Stil de Viață sănătos, este rugat să-și însușească Conceptul Holistic și Metafizic despre Om, Lume și Viață, să cunoască, să respecte și să aplice în viața sa principiile, țelurile și decalogul Clubului.

Ne bucurăm dacă doriți să ne fiți alături ca și Membru de Onoare al Clubului și vă rugăm să donați cât apreciați dumneavoastră că vă este cu putință a dona cu un scop nobil.

Avem nevoie de susținerea dumneavoastră, fiindcă dorim să construim în natură un Centru de Retragere în apropierea Sibiului unde vom ajuta printr-un Stil de viață sănătos, atât copiii cât și toate persoanele care doresc să evolueze sănătos.

Membrii acestui club doresc:

 • să se bucure cu adevărat de viață și să aibe relații sănătoase în viața privată, socială și planetară;
 • să iubească și să respecte viața și toate formele de viață;
 • să pună valorile spirituale mai presus de cele materiale și să păstreze valorile culturale și tradițiile;
 • să-și iubească și ajute semenii în orice situație de viață și în situații limită;
 • să își asume responsabilitatea sănătății proprii, prin practicarea și promovarea Terapiilor Holistice și să facă totul pentru sănătatea socială și globală;
 • să dobândeasca pacea sufletească și să contribuie în mod activ la pacea mondială.

Țelurile noastre:

CLUB ONI HOLISTIC INTERNAȚIONAL are următoarele țeluri:

 • să promoveze Terapiile Holistice pentru dobândirea sănătății depline la nivel personal, social și global;
 • să promoveze gândirea holistică și iubirea necondiționată, ca element de bază în relațiile interumane și de mediu;
 • să trezească spiritul universal în sine și în fiecare om dornic să se desăvârșească, prin asumarea adevăratelor valori spirituale;
 • să se mobilizeze pentru integrarea spiritului adevărului în viața sa de zi cu zi și în viața semenilor săi;
 • să stimuleze dorința de cunoaștere metafizică, atât a sa cât și a semenilor săi, spre folosul tuturor;
 • să dea dovadă de profesionalism în tot ce face și să colaboreze în sinergie de competență cu semenii săi;
 • să formeze un forum pentru discutarea deschisă a tuturor evenimentelor și problemelor de interes social;
 • să fie un exemplu viu de comportament etic și moral în societate și în lume.

De aici reies următoarele:

 • Membrii clubului sunt mereu activi în a-și analiza în mod conștient situația și îndatoririle ce reies din calitatea de om spiritual;
 • Este de dorit să fim deschiși la nou, să integrăm noile descoperiri științifice în viața noastră, să practicăm și să promovăm cunoașterea holistică prin schimbarea stilului de viață si prin cunoașterea de sine și a adevărurilor universale;
 • Este necesar să concretizăm și să conștientizăm continuu aceste țeluri, pentru a le putea materializa în timp util și în mod consecvent.

PRINCIPIILE NOASTRE.

 1. 1. Principiul unității,

înseamnă a vedea întregul în tot și în toate și a înțelege și a trăi ca făcând parte dintr-un întreg, cultivându-ți simțământul colectivității. Fii cu adevărat spiritual, fiindcă a fi spiritual înseamnă a uni și a te simți unit cu toți ceilalți și cu întregul Univers prin cultivarea iubirii necondiționate, respectiv a iubirii universale divine;

 1. 2. Principiul adevărului.

Din principiu să trăiești în adevăr, să cultivi adevărul și să iubești adevărul toata viața ta. Cultivă-ți puterea discernământului pentru a putea lua decizi sănătoase și a face fapte bune, astfel vei putea deveni un om spiritual;

 1. 3. Principiul vieții.

Din principiu iubește și respectă viața și toate formele de viață. Acceptă viața așa cum este și creează-ți o viață plină de bucurie, fericire și armonie, conștientizând că viața este bunul cel mai de preț;

 1. 4. Principiul iubirii.

Dăruiește-te total în tot ceea ce faci și fă tot ce faci din tot sufletul tău, din toată inima ta, din tot cugetul tău și cu toată puterea ta, dovedind înțelepciune și iubire în toate activitățile pe care le desfășori;

 1. 5. Principiul spiritual.

Din principiu să nu judeci, să nu condamni, să nu învinuiești și fii plin de iubire și respect pentru tot ce-ți oferă viața. Fii spiritual și iubește iubirea și viața, fiindcă a fi spiritual înseamnă a trăi în iubirea necondiționată a lui Dumnezeu;

 1. 6. Principiul creativității.

Fii creativ, visător și vizionar, plin de înțelegere și înțelepciune, răbdare și smerenie, acceptare și deschis la nou. Învață a învăța din tot ce-ți oferă viața aici și acum și învață-ți lecțiile de viață pentru a putea crește și evolua spiritual;

 1. 7. Principiul evoluției.

Cultivă-ți cele 13 virtuți: Credința, Nădejdea, Dragostea, Chibzuința, Cumpătarea, Curajul, Smerenia, Discernământul, Înțelepciunea, Blândețea, Bunătatea și Frumusețea spirituală și preocupă-te mereu de desăvârșirea ta, împreună cu semenii tăi. Ocupă-te mereu de evoluția ta spirituală, fiind permanent în comuniune și comunicare cu semenii tăi, pentru a evolua împreună cu ei și spre binele tuturor;

 1. 8. Principiul asumării.

Fii conștient de menirea ta în această viață și în Univers și asumă-ți rolul de co-creator în creație, creație fiind. De asemenea, asumă-ți responsabilitatea asupra gândurilor, emoțiilor, sentimentelor, vorbelor și faptelor tale, dar asumă-ți responsabilitatea și asupra sănătății și a vieții tale, conștient fiind că sănătatea este adevărata bogăție a omului;

 1. 9. Principiul țelului.

A avea un țel în viață și a fi mereu conștient de el este foarte important. Din principiu fii un bun prieten tuturor și privește prietenia ca țel și nu ca mijloc pentru atingerea țelului;

 1. 10. Principiul succesului.

Fii conștient că poți realiza absolut tot ce-ți dorești în viață, dacă trăiești respectând adevărurile, principiile și legile universale, bucurându-te de succes împreună cu semenii tăi;

 1. 11. Principiul demnității.

Din principiu dă dovadă de demnitate, hărnicie și păstrează-ți integritatea personală. Orice ți s-ar întâmpla în viață, să nu uiți un singur lucru: – să-ți rămâi credincios ție însuți și lui Dumnezeu;

 1. 12. Principiul valorii.

Învață să apreciezi adevăratele valori și să ai repere sănătoase în viață. Pune întotdeauna valorile spirituale mai presus de cele materiale, fii darnic și laudă-i pe ce-i ce au merite și calități deosebite. Înțelegerea vieții planetare la nivel național, internațional, mondial și global, presupune cunoașterea în detaliu a problemelor omenirii la toate nivelele și acceptarea acestora și totodată soluționarea lor prin acțiuni comune, respectând principiile, adevărurile și legile universale.

Motivația acțiunilor noastre:

 • Devotamentul, compasiunea și bucuria de a servi celorlalți din iubire și din convingere este motivația principală a membrilor CLUBULUI.
 • Membrii CLUBULUI se bucură de relația de prietenie și ajutor reciproc care stă la baza relațiilor lor, fiind totodată conștienți de rolul lor în familie, în societate și în Univers.
 • Activitatea CLUBULUI pune în evidență prin țelurile sale, prin principiile sale etice și prin leitmotivul său trăsăturile de bază a omului integru.
 • Fiecare membru al CLUBULUI are datoria de a se familiariza cu aceste cunoștințe fundamentale, să le înțeleagă, să le practice și să le promoveze, pentru a le putea apoi insufla și aduce tuturor semenilor săi la cunoștință.
 • Sentimentul că nu ești niciodată singur și bucuria de a fi împreună cu cei ce gândesc și simt ca și tine, faptul că faci parte dintr-o comunitate de oameni adevărați și deosebiți, este un motiv serios care îți dă putere de viață, te ajută să fii mai creativ și îți întărește spiritul de unitatea în acțiune.

Activitatile clubului:

 • Clubul este implicat în activități de informare, educare și formare a omului prin cunoașterea adevărului metafizic, prin schimbarea stilului de viață și implementarea unui sistem nou de gândire holistică și spirituală, care să ducă la ridicarea nivelului de bunăstare socială și sănătate mondială.
 • O atenție deosebită se acordă îmbunătățirii relațiilor interumane în toate domeniile vieții sociale, bazate pe principiile, adevărurile și legile universale, prin îmbunătățirea comunicării, conștienți fiind că adevărata comunicare este de la suflet la suflet.
 • Colaborarea pe baza sinergiei de competență și implementarea spiritului de unitate în toate domeniile de activitate socială, educațională, spirituală și de sănătate.
 • Încurajarea tinerei generații de a gândi liber și creativ, în spiritul adevărului universal și a iubirii necondiționate și spre binele global. Crearea mediului și a ambianței optime, care să le dea tinerilor sentimentul de siguranță, de libertate și de protecție, dar și motivația de a fi creativi și vizionari și a avea certitudinea că se afla într-o lume deschisă la nou, putând astfel evolua armonios și sănătos.
 • Deschiderea unor perspective noi pentru generațiile viitoare care să fie încrezătoare în viitor și care să își asume în mod conștient responsabilitatea, care decurge din rolul de cocreator în creație.
 • Crearea unui mediu de viață sănătos, în care fiecare om al planetei Pământ să se poată bucura cu adevărat de viață, prin informarea, educarea și formarea omului nou prin cunoașterea Conceptului Holistic și Metafizic despre om, lume și viață, crearea omului spiritual, care să conțtientizeze și să își asume responsabilitatea propriei sale vieți și a valorilor ce decurg din calitatea de OM.
 • Practicarea și integrarea turismului de sănătate în viața privată și socială, prin intermediul Centrelor de Terapie Holistică și Metafizică, oferindu-i omului modern posibilitatea de a beneficia de noile cunoștințe și mod de gândire holistică și a se bucura de binefacerile acestor terapii, putându-se astfel recrea și întări forțele, îmbunătățindu-și calitatea vieții și dobândi adevărata sănătate spirituală.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CLUBULUI:

 • Promovarea Terapiilor Holistice și Metafizice, dar și a Terapiilor Complementare și Alternative;
 • Respectarea valorilor spirituale și punerea acestora mai presus de cele materiale prin cultivarea și practicarea iubirii necondiționate;
 • Crearea și dezvoltarea unui spirit sănătos între toți oamenii prin promovarea principiului întregului – „Unitate în Divinitate”;
 • Participarea activă la bunăstarea personală, socială și spirituală, dobândind abundență la toate nivelele;
 • Colaborarea cu toate sectoarele vieții sociale pe baza sinergiei de competență;
 • Încurajarea desăvârșirii personale prin implementarea și respectarea principiilor, adevărurilor și legilor universale în relațiile dintre oameni și în relațiile cu Universul;
 • Crearea unui Forum pentru discutarea libera a tuturor aspectelor de viața și a problemelor la nivel personal, social și universal.

DECALOGUL MEMBRILOR CLUBULUI:

 

1. Fii smerit și acționează doar din iubire și convingere. Fii hotărât și asumă-ți responsabilitatea asupra gândurilor, a deciziilor și a acțiunilor tale;

2. Fii creativ și sfințește totul în jurul tău. Alege și trăiește cu oamenii care gândesc și simt ca și tine;

3. Fă fapte bune, pentru binele tău, pentru binele aproapelui tău și pentru binele Universului. Ajută-ți semenii ori de câte ori ai ocazia și conștientizează că ajutându-i pe ei, te ajuți pe tine însuți;

4. Bucură-te cu adevărat de viață și ajută-i și pe ceilalți să se bucure de tot ce ne oferă viața, aici și acum; Fii conștient că meriți tot ce este mai bun de la viață;

5. Conștientizează că faci parte dintr-un Întreg în care suntem cu toții interconectați, conștientizând importanța de a fi cât mai uniți unii cu alții spre binele nostru al tuturor și recunoaște lumina spirituală în tine și în toți semenii tăi;

6. Respectă Legea iubirii, a credinței și a liberului arbitru de-a lungul întregii tale vieți. Acționează întotdeauna și în toate situațiile de viață din iubire necondiționată, păstrându-ți conștiința curată;

7. Fii mereu conștient că ești o ființă minunată de origine divină și natură spirituală și comportă-te ca atare. Fii conștient de valoarea ta ca suflet și nu lăsa pe nimeni și nimic să-ți strice frumusețea ta spirituală;

8. Fii conștient de menirea ta de co-creator în creație, creație fiind. Fii conștient și conștientizează ca Spiritualitatea este un Stil de Viață sănătos;

9. Fii puternic și fii mereu conștient de valoarea ta și a iubirii tale;

10. Fii tu însuți în orice situație de viață !!!

Mai multe